Zapraszamy na wykład dot. historii kamienia, roli minerałów i skał w życiu człowieka

Szanowni Państwo, w sobotę 24 marca o godz. 15.00 zapraszamy na wykład poświęcony historii kamienia, roli minerałów i skał w życiu człowieka oraz ich wpływ na rozwój  cywilizacji. Wykład poprowadzi dr hab. Arkadiusz Bieniek z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Wawmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zainteresowanych prosimy o zajęcie miejsc przed sceną główną na kilka minut przed wykładem. 
 
Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek jest absolwentem kierunku ,,Rolnictwo” na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, oraz kierunku ,,Geologia” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcie z przedmiotów ,,Gleboznawstwo”, ,,Fizyka gleby”, ,,Wycena gleb i zasobów naturalnych”, ,,Fizjografia” ,,Geologia z geomorfologią” oraz ,,Geologia inżynierska” na kierunkach ,,Ochrona Środowiska”, ,,Architektura Krajobrazu”, ,,Rolnictwo”, ,,Ogrodnictwo” i ,,Budownictwo”. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawczo-geologicznego, które bierze aktywny udział w życiu naukowym uczelni poprzez organizację krajowych i zagranicznych obozów naukowych (Krym – Ukraina). Jego główne zainteresowania to: siatkówka, pływanie, przyroda oraz wszystko co związane jest z dobrym humorem.